Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1dś - ślusarz
Nazwa oddziału

 BP1dś - ślusarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Ślusarz potrafi posługiwać się ręcznymi i mechanicznymi narzędziami i maszynami do obróbki metalu. Potrafi trasować, ciąć, wiercić, zaginać, kształtować, usztywniać elementy różnych metali i łączyć je odpowiednio, np. poprzez spawanie, nitowanie, skręcanie. Zna podstawy obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej metali. Potrafi wytwarzać różnymi technikami proste i skomplikowane elementy metalowe, części składowe do większych urządzeń mechanicznych oraz montować je. Buduje, montuje i demontuje oraz remontuje i konserwuje proste konstrukcje stalowe oraz podzespoły większych konstrukcji i urządzeń itp. Zna także podstawowe zasady elektrotechniki, hydrauliki i metaloznawstwa.

Kwalifikacje i kompetencje ślusarza są bardzo pomocne do zdobycia różnych uprawnień spawalniczych. Ślusarz może zwiększać swoje kompetencje zawodowe poprzez kursy specjalistyczne nadające uprawnienia. W gospodarce funkcjonują różne specjalizacje ślusarstwa (ślusarz produkcyjny - monter maszyn i urządzeń, sprzętu domowego, urządzeń komunalnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, urządzeń  wentylacyjnych, ślusarz - kowal, ślusarz-spawacz, ślusarz narzędziowy).

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach kształcenia w tym w szkolnej spawalni.