Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1de - elektryk
Nazwa oddziału

 BP1de - elektryk

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Elektryk to zawód ceniony na rynku pracy, ponieważ typowe dla tej profesji czynności zawodowe są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki. Elektryk zna zagadnienia elektrotechniki oraz podstawy elektroniki. Elektryk zna technologie i zasady konstrukcji, montażu maszyn elektrycznych, a także instalacji elektrycznych oraz ich obsługi, eksploatacji i naprawy (w gospodarstwie domowym, budownictwie, energetyce, transporcie, zakładach przemysłowych, w różnych gałęziach przemysłu). Dokonuje pomiarów elektrycznych związanych ze skutecznością i bezpieczeństwem użytkowania instalacji, maszyn, urządzeń oraz ich zabezpieczeń. Potrafi także zaplanować swoje prace i rozliczyć koszty usługowo- naprawcze.

Elektryk specjalizuje się najczęściej w określonej wąskiej dziedzinie, np. instalatorstwie, produkcji, sterowaniu, naprawie maszyn elektrycznych (prądnice, silniki, transformatory, falowniki), montażu lub naprawie elektronarzędzi, montażu lub naprawie urządzeń gospodarstwa domowego, różnych czynnościach związanych z elektroenergetyką, (wytwarzanie, przesyłanie energii elektrycznej), w instalowaniu, sterowaniu urządzeń i instalacji specjalistycznych np. urządzeń oświetlających, chłodniczych i klimatyzacyjnych).

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach samochodowych. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy.