Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1co - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 BP1co - operator obrabiarek skrawających

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (cnc) do planowanej obróbki;

·         wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

·         wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie (zwanych cnc) zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Jest to zawód bardzo ceniony na rynku pracy, występujący w gospodarce także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (różne specjalizacje stanowiskowe w zakładach pracy). Operator obrabiarek skrawających potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach konwencjonalnych- analogowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną wykonaną ręcznie i komputerowo, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiałów eksploatacyjnych i wartości parametrów skrawania metalu. Zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. W tej branży rozróżnia się poziomy umiejętności. Im kto ma większe doświadczenie i wiedzę jest bardziej ceniony. Pracodawcy poszukują tzw. operatorów-ustawiaczy obsługujących maszyny cnc podczas produkcji (ładuje gotowy program do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje przyrządy z materiałem i wyjmuje gotowe produkty, sprawdza wymiary, kalibruje maszynę). Bardziej poszukiwani i lepiej opłacani są operatorzy obrabiarek „programiści”, którzy potrafią sprawnie i samodzielnie programować obrabiarki cnc i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami cnc.

Szkoła – ZSTE CKU - posiadając nowoczesne obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie zapewnia realizację zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach. Szkolne maszyny cnc pozwalają na naukę wielu sterowań stosowanych w przemysłowych obrabiarkach cnc (HAAS, FANUC, HEIDENHAIN, SINUMERIK).