Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych poprzez kontrolowanie stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych sterowanych elektrycznie lub elektronicznie, przeprowadzaniu regulacji i konserwacji oraz diagnozowanie usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu.

·         Dokonywanie napraw lub wymiany zużytych, instalacji, układów elektrycznych i elektromechanicznych lub ich elementów.

Z uwagi na coraz większe zastosowanie technologii elektronicznej oraz siłowników i silników elektrycznych w pojazdach samochodowych oraz popularyzację pojazdów zasilanych elektrycznie zapotrzebowanie na usługi kompetentnego elektromechanika samochodowego wciąż rośnie.

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła we własnym Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe jako młodociany pracownik u pracodawcy.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy będzie być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Blacharz samochodowy posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania, instalowania, pasowania różnych elementów karoserii z blachy, związanych z wyposażeniem i remontem samochodów. Blacharz potrafi trasować, ciąć, zaginać, kształtować, zwijać, usztywniać blachę z różnych metali i łączyć poszczególne elementy poprzez lutowanie, spawanie, na zakład i nity. Potrafi także posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz maszynami do obróbki blachy. Blacharz samochodowy potrafi także wykonywać czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy, sprawdzać jakość wykonanych prac oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze.

Zajęcia praktyczne uczeń może realizować wyłącznie u pracodawcy jako młodociany pracownik.