Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1a - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BP1a - mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje następujące zadania zawodowe:

·         Kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych.

·         Reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych.

·         Ustala uszkodzenia poszczególnych układów, a także naprawia i konserwuje lub wymienia zespoły i podzespoły oraz elementy pojazdów.

·         Dokonuje wymiany płynów eksploatacyjnych.

·         Dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane za pomocą obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, a także za pomocą różnych sposobów łączenia- klejenia, nitowania, spawania, zgrzewania itp.

·         Wykonuje różne operacje ślusarskie i elektromonterskie związane z obsługą i naprawą pojazdów.

·         Wykonuje czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy i przeglądu, sprawdzać jakość wykonanych prac podczas jazd próbnych, dokonywać odbiory techniczne pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze. z uwagi na rozwój motoryzacji zapotrzebowanie na usługi kompetentnego mechanika samochodowego wciąż rośnie.

Mechanik samochodowy w pracy zawodowej najczęściej specjalizuje się w naprawie określonych układów pojazdów lub specjalistycznym serwisie (układy zawieszenia, silniki, ogumienie, układy wydechowe, klimatyzacja, układy kierowania, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne).

Praca wykonywana jest w halach bądź warsztatach usługowo-naprawczych wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, montażownice itp.).

W ramach programu nauczania uczeń podczas trwania nauki odbywa teoretyczną i praktyczną naukę kierowaniem pojazdem samochodowym. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach samochodowych. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.