Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSTE - TP1bps - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 TP1bps - technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Absolwent technikum z tytułem technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

·         obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych w zakresie układów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

·         organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki, wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki, generuje niekończące się potrzeby, dlatego absolwenci z tytułem zawodowym technik poj. samochodowych będą zawsze potrzebni.

Technik pojazdów samochodowych może uczestniczyć w procesie wytwarzania pojazdów, oceny stanu technicznego, diagnostyki, obsługi, naprawy – z użyciem określonych maszyn i urządzeń diagnostycznych. Technicy są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, w przedsiębiorstwach, w których stosuje się transport samochodowy i wyodrębniane są bazy obsługi i naprawy samochodów oraz w firmach zajmujących się sprzedażą pojazdów lub części samochodowych. Technik może ubiegać się o uprawnienia diagnosty w stacji kontroli pojazdów. Technicy są zatrudniani na stanowiskach średniego nadzoru technicznego i nadzorują pracę mechaników i elektromechaników samochodowych, wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania związane z wytwarzaniem, eksploatacją, obsługą, kontrolą jakości i marketingiem. Technik pojazdów samochodowych może prowadzić własną działalność, specjalizując się w jednej z bardzo, bardzo wielu dziedzin motoryzacyjnych (części zamiennych, komponentów, układów napędowych, zasilania, sterowania, chłodzenia i wentylacji, wulkanizacji, diagnostyki, napraw, samochodów osobowych, ciężarowych lub specjalnego przeznaczenia).

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy, elektrotechniki. Przede wszystkim jednak uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy układów i zespołów pojazdów samochodowych, wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Uczniowie uczą się także podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej, języka obcego zawodowego, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów.

Szkolenie praktyczne odbywa się w szkolnym warsztacie samochodowym, stacji kontroli pojazdów i pracowniach zawodowych. Praktyki miesięczne odbywają się w lokalnych i zagranicznych warsztatach samochodowych. W okresie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci technikum po zdaniu matury są przygotowani do studiów na wyższych uczelniach technicznych, na kierunkach związanych z motoryzacją lub budową maszyn.