Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1E-OGÓLNA
Nazwa oddziału

 1E-OGÓLNA

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie 1E-OGÓLNA: przedmioty rozszerzone to język polski i biologia oraz  język obcy (do wyboru: język angielski lub niemiecki).

Wybór biologii jako przedmiotu rozszerzonego umożliwi rozwijanie zainteresowań humanistyczno-psychologicznych.

Drugi język wybrany spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

W programie: warsztaty dziennikarskie, redagowanie  gazetki AdRem, promocja  sukcesów III LO w mediach społecznościowych, współpraca z lokalnymi mediami, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, współpraca z uczelniami wyższymi, wycieczki przedmiotowe, konkursy, projekty edukacyjne, wykłady popularno-naukowe, kino, teatr, opera, warsztaty terenowe z biologii, lekcje w muzeum.

Zajęcia pozalekcyjne: koło dziennikarskie, koło teatralne, chór szkolny, wolontariat.