Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA
Nazwa oddziału

 1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie 1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKIEJ przedmioty rozszerzone to geografia       i historia oraz  język obcy (do wyboru: język angielski lub niemiecki).

Drugi język wybrany spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

W programie: udział w zawodach sportowych, warsztaty terenowe z biologii, współpraca z uczelniami wyższymi, wycieczki przedmiotowe, warsztaty w laboratoriach uczelni, projekty edukacyjne, wykłady popularno-naukowe, potwierdzony certyfikatem kurs pierwszej pomocy, warsztaty dziennikarskie, redagowanie gazetki AdRem-dział sportowy, promocja sportowych sukcesów III LO w mediach społecznościowych, współpraca z lokalnymi mediami, udział w lokalnych wydarzeniach sportowych, współpraca z uczelniami wyższymi, wycieczki przedmiotowe, konkursy, projekty edukacyjne, wykłady popularno-naukowe.

Zajęcia pozalekcyjne: pozalekcyjne zajęcia sportowe, siłownia szkolna, aerobik grupowy.