Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina - klasa językowa
Nazwa oddziału

 klasa językowa

Liczba miejsc

 29

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język hiszpański

 Język francuski

 Geografia

 Matematyka

Opis

Dla zainteresowanych nauką języków obcych oraz otwartych na świat i inne kultury.

Przedmioty  rozszerzone :

-język angielski

-drugi język do wyboru:  język niemiecki , język hiszpański , język francuski ,

do wyboru :geografia , matematyka 

Przedmioty dodatkowo - obowiązkowe :

-warsztaty komunikacji językowej z wykorzystaniem IT , Skype

Języki obce :

-pierwszy język : język angielski , 

-drugi język do wyboru : język niemiecki , język hiszpański , język francuski