Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina - klasa humanistyczno-filmowa
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczno-filmowa

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Dla osób z pasją, kreatywnych , chcących twórczo wyrazić siebie.

Przedmioty rozszerzone :

-język polski

-historia

Przedmioty dodatkowe - obowiązkowe:

-edukacja filmowa

-edukacja filozoficzna

Języki obce:

-pierwszy język : język angielski

-drugi język do wyboru : język niemiecki , język hiszpański (nauka języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin )