Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1D-SPORTOWA
Nazwa oddziału

 1D-SPORTOWA

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Biologia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie 1D-SPORTOWEJ przedmioty rozszerzone to geografia i biologia oraz język obcy (do wyboru: język angielski lub niemiecki).

Drugi język wybrany spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

W programie: udział w zawodach sportowych, warsztaty terenowe z biologii, współpraca z uczelniami wyższymi, wycieczki przedmiotowe, warsztaty w laboratoriach uczelni, projekty edukacyjne, wykłady popularno-naukowe, potwierdzony certyfikatem kurs pierwszej pomocy.

Zajęcia pozalekcyjne: pozalekcyjne zajęcia sportowe, siłownia szkolna, aerobik grupowy