Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1B-BIO/CHEM
Nazwa oddziału

 1B-BIO/CHEM

Liczba miejsc

 49

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie 1B-BIO/CHEM przedmioty rozszerzone to biologia i chemia oraz język obcy (do wyboru: język angielski lub niemiecki).

Drugi język wybrany spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

W programie: szkoła biologiczno-chemiczna w terenie, sekcje narządów – lekcje ze skalpelem, warsztaty terenowe z biologii, lekcje multimedialne, wycieczki przedmiotowe, konkursy i olimpiada biologiczna, spotkania ze studentami, warsztaty przygotowujące do matury, projekty edukacyjne, współpraca z uczelniami wyższymi.

Zajęcia pozalekcyjne: koło biologiczne, koło chemiczne, wolontariat w szpitalu.