Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1A-MAT/GEO
Nazwa oddziału

 1A-MAT/GEO

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie 1A-MAT/GEO przedmioty rozszerzone to matematyka i geografia oraz język obcy (do wyboru: język angielski lub niemiecki).

Drugi język wybrany spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

W programie wycieczki: na politechnikę i uczelnie ekonomiczne, SGH, Giełdę Papierów Wartościowych, NBP, GUS, fabryka VV w Dreźnie, GUS, Centrum nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Experyment w Gdyni, Centrum Nauki w Łodzi.

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło informatyczne, zajęcia z programowania CISCO, szachy, matematyka rekreacyjna, wolontariat matematyczny dla przedszkolaków, kółko origami.