Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek - BIOL-CHEM
Nazwa oddziału

 BIOL-CHEM

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 OCENA Z ZACHOWANIA

Opis