Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek - MAT- GEO
Nazwa oddziału

 MAT- GEO

Liczba miejsc

 25

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 OCENA Z ZACHOWANIA

Opis