Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - IE OGÓLNA
Nazwa oddziału

 IE OGÓLNA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

KLASA E - OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:
- matematyka,
- geografia,
- język angielski. 

Nauka języków obcych w klasie ogólnej odbywa się w następujący sposób:

1) język angielski (kontynuacja),
2) drugi język do wyboru: język niemiecki (poziom podstawowy) lub język włoski (poziom podstawowy).

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, w których integralną częścią jest matematyka, ale niekoniecznie jeszcze dla zdecydowanych, co do wyboru kierunków studiów wyższych. Geografia i matematyka to duża elastyczność wyboru kierunków studiów np. ekonomia, bankowość, finanse, zarządzanie, systemy informatyczne i wiele innych. Możesz studiować również europeistykę, geodezję, inżynierię środowiska, logistykę, geomatetamtykę, ale także nauki społeczne, obronność państwa, turystykę, rekreację i inne. W ramach tego profilu oferujemy również warsztaty matematyczne, przyrodnicze, festiwal podróżniczy oraz ćwiczenia terenowe w bazie ekologicznej UAM-u w Wielkopolskim Parku Narodowym.