Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
Nazwa oddziału

 IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Liczba miejsc

 68

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

KLASA C, D - MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:
- matematyka,
- fizyka,
- język angielski. 

Nauka języków obcych w klasie matematyczno - fizycznej odbywa się w następujący sposób:
1) język angielski (kontynuacja),
2) język niemiecki (poziom podstawowy).

Klasa ta bardzo dobrze przygotowuje do matury z przedmiotów ścisłych. Matematyka i fizyka uczone są programami autorskimi, dając doskonały punkt wyjścia do podjęcia studiów wyższych. Możesz podjąć studia na wszystkich kierunkach politechnicznych np. elektronika, mechatronika, telekomunikacja, budownictwo, geodezja, architektura i wiele innych, a na uniwersytecie, możesz studiować matematykę, fizykę, informatykę. Otworem stoją również wszystkie kierunki ekonomiczne. W ramach tego profilu oferujemy również dla chętnych warsztaty matematyczne, fizyczne, informatyczne oraz podstawy rysunku.