Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - IB BIOLOGICZNA
Nazwa oddziału

 IB BIOLOGICZNA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA B - BIOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:
- biologia,
- język polski,
- język angielski. 

Nauka języków obcych w klasie biologicznej odbywa się w następujący sposób:
1) język angielski (kontynuacja),
2) język niemiecki (poziom podstawowy).

Klasa rozwija wielorakie zainteresowania medyczno - przyrodnicze, jak również w szeroko rozumianej humanistyce. Po tym kierunku możesz podjąć studia wyższe na takich kierunkach jak: biologia, nauki medyczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, psychologia, logopedia, pedagogika, lingwistyka, filologia polska, filologia angielska, i wiele innych. W ramach tego profilu oferujemy również warsztaty humanistyczne, przyrodnicze. chemiczne oraz zdrowego odżywiania i stylu życia.