Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSBE - E1 - technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 E1 - technik elektroenergetyk transportu szynowego

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektroenergetyk transportu szynowego to kierunek dla osób, które interesują się koleją, ale także elektryką. Podejmując naukę w tym zawodzie, nauczysz się: obsługi, naprawy, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego. Będziesz umiał prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego. Poznasz, w jaki sposób montowane są sieci zasilające, doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych. Zgłębisz wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z prądem elektrycznym. Odbędziesz pouczające praktyki w zakładach: PKP Cargo, PKP Energetyka oraz PKP PLK, gdzie poznasz swój przyszły zawód „od podszewki”. Dodatkowym atutem kierunku są: atrakcyjny system stypendialny fundowany przez spółkę PKP PLK dla najlepszych uczniów oraz gwarancja pracy w zawodzie!!!! Technik elektroenergetyk transportu szynowego może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach przewozowych kolejowych, w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, w zajezdniach tramwajowych i metra, w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy, w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. Dlatego mój drogi, inne możliwości pomiń, PRZYJDŹ DO „BUDOWLANKI” na kolej!