Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSBE - G1 - technik geodeta
Nazwa oddziału

 G1 - technik geodeta

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Samo pojęcie „geodezja” z języka greckiego oznacza “dzielenie ziemi”, a więc geodezja zajmuje się wyznaczaniem kształtu terenu, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części. W naszej szkole, w Zespole Szkół Budowlano –Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, uczymy się geodezji od podstaw, przechodzimy przez każdy jej etap. Najpierw liczymy i mierzymy wszystko na “piechotę”. Każde obliczenia, pomiary zapisujemy i liczymy w dziennikach. Szkice sporządzamy własnoręcznie. Chodzimy w teren, mamy praktyki u pracodawców jak i za granicą, gdzie możemy zobaczyć jak to wszystko tak naprawdę wygląda - nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka czyni z nas mistrzów!!! Z czasem jednak jesteśmy wprowadzani w geodezję “realną” tzn., poznajemy sprzęty i instrumenty - tachimetry, niwelatory, gps, itd.. Uczymy się obliczać m.in.. współrzędne, które są niezbędne do zaprojektowania domu czy mostu. Pracujemy na programach geodezyjnych umożliwiających wykonywanie szkiców jak i obliczeń na komputerze, wpisując niezbędne dane z pomiaru. Doświadczamy tego, jak w rzeczywistości wygląda praca geodety. Uczniowie tego kierunku mogą zdobyć tytuł technika oraz są przygotowani na wysokim poziomie do pracy w geodezji lub dalszego rozwoju edukacyjnego. Kierunek technik geodeta jest bardzo przyszłościowym kierunkiem, bo ZANIM DOM ZBUDUJESZ, GEODETĘ DO PRAC POMIAROWYCH ZAANGAŻUJESZ!