Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSBE - A1 - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 A1 - technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Architekt krajobrazu jest osobą, która projektuje: ogrody, parki jaki i inne tereny zielone oraz dba o te obiekty. Nie zajmuje się tylko florą – roślinami, projektuje także: ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci oraz drobne obiekty, np. podwórka, balkony itp. A więc chłopaki, to nie tylko zawód dla dziewczyn! Zajęcia na tym kierunku nie kojarzą się ani trochę z nudą i rutyną, tu ciągle coś się dzieje!!! Liczne warsztaty, wycieczki przedmiotowe, praktyki zagraniczne, ćwiczenia pomagają nie tylko pogłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie, ale także poszerzają horyzonty na temat przyszłego zawodu. Zapoznajemy się z nowoczesnymi technologiami, które ułatwiają pracę, dobieramy rośliny i ozdoby do miejsca, które projektujemy, by były spójne i jednocześnie cieszyły oko. Dbamy o zagospodarowaną przestrzeń. Jeśli chcesz ją kształtować według własnych, ciekawych pomysłów i zawsze masz ich wiele, lubisz rysować – to kierunek „architektura krajobrazu” może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Tobie odnaleźć się na rynku pracy: miejska zieleń, sklepy ogrodnicze, firmy prywatne zakładające ogrody. Możesz także pracować indywidualnie, na własne konto – sam dla siebie być pracodawcą. Zatem nie wahaj się, DOBRZE WYBRAŁEŚ swój przyszły zawód!