Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek - AKTORSKO-WOKALNY
Nazwa oddziału

 AKTORSKO-WOKALNY

Liczba miejsc

 25

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 OCENA Z ZACHOWANIA

Opis