Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek - OGÓLNY
Nazwa oddziału

 OGÓLNY

Liczba miejsc

 25

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

 Matematyka

 Chemia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 OCENA Z ZACHOWANIA

Opis