Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZST - 1EO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 1EO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ to zawód, który zapewni pracę, zadowolenie i satysfakcję, jaką daje możliwość kontaktu i stosowania nowoczesnych technologii. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie do pracy w firmach wykorzystujących urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i inne.

 

UMIEJĘTNOŚCI

 wybierając kierunek technik energetyki odnawialnej nauczysz się m.in.:

- montażu, kontroli, naprawy i konserwacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, solarów, pomp ciepła, ogniw paliwowych, kotłów opalanych biomasą, wentylatorów, sprężarek, elektrowni wiatrowych,

- określać sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii z odpadów,

- współprojektować budownictwo energooszczędne.

 

ZATRUDNIENIE

 absolwenci mogą znaleźć pracę:

- przy obsłudze elektrowni wiatrowych,

- w firmach zajmujących się produkcją, instalacją i serwisem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i innych urządzeń energetyki odnawialnej,

- w zakładach pozyskujących energię z biomasy, przy produkcji biopaliw,

- w firmach projektujących i montujących kotłownie ekologiczne,

- w zakładach energetyki geotermalnej i wodorowej,

- w centrach ekologicznych systemów grzewczych.