Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP - Rolnik
Nazwa oddziału

 Rolnik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia

Opis

 • Nowatorskie technologie w rolnictwie
 • Nowoczesna pracownia do nauk przyrodniczych
 • Prawo jazdy kat. T bezpłatnie !!!
 • Ochrona środowiska
 • Kursy: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyczna nauka zawodu w gospodarstwie szkolnym
 • Eksploatacja i konserwacja pojazdów i maszyn rolniczych