Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSP - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

  • Nowoczesne technologie w rolnictwie
  • Zagadnienia rolnictwa ogólnego
  • Praktyki w nowoczesnych firmach z branży rolniczej
  • Innowacyjne technologie informatyczne
  • Komputeryzacja prac w rolnictwie