Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP - klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka
Nazwa oddziału

 klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka

Liczba miejsc

 38

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa Zarządzenie kryzysowe

·         - Patronat Wojewódzkiego Komendanta Policji

·         - Elementy samoobrony

·         - Zajęcia na strzelnicy

·         - Obozy specjalistyczne z zarządzania kryzysowego

·         - Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych

·         - Czarne umundurowanie 

 

        Klasa Ratowniczo strażacka

  •      Współpraca z Komendą Powiatową Straży Pożarnej porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną
  •      Pierwsza pomoc
  •       Zajęcia praktyczne w straży pożarnej
  •      Edukacja Pożarnicza
  •       Przygotowanie do egzaminu wstępnego do pracy w straży pożarnej i szkół pożarniczych
  •      Czarne umundurowanie strażackie