Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU - 1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii
Nazwa oddziału

 1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii

Liczba miejsc

 5

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

OpisPracownik pomocniczy gastronomii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.04.:
1) wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
2) realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
5) wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych.


Absolwent może podejmować pracę:
  • w obiektach zbiorowego żywienia tj. restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych,
  • wykonuje prace pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów,
  • wspomaga innych pracowników zakładu gastronomicznego przy wykonywaniu rozmaitych zadań.