Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU - 1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
Nazwa oddziału

 1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

PRACOWNIK POMOCNICZY obsługi Hotelowej

 

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywać się będzie
w integracyjnej trzyletniej branżowej szkole I stopnia  dla absolwentów szkoły podstawowej, wyłącznie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Celem kształcenia będzie przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego będą podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania prac związanych z :
- przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
- wykonywaniem prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
- wykonywaniem prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
- wykonywaniem prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
- wykonywaniem prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej będzie wykonywać szeroki asortyment prostych czynności zarówno w hotelach jak
i w pensjonatach, sanatoriach, schroniskach, a także bazach ruchomych ( promy pasażerskie, statki, kolej, samoloty) na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej itp. Wykonywane czynności nie są skomplikowane więc uczniowie mogą osiągnąć sukces.
Szkoła będzie realizować kształcenie praktyczne w pracowniach szkolnych. Pomieszczenia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową są bowiem bogato wyposażone w odpowiednie środki dydaktyczne. Należą do nich min.:
• pracownia obsługi hotelowej wyposażona w jednostkę mieszkalną i pomieszczenie magazynowe
• pracownia gastronomiczna wyposażona w stanowiska mycia rąk i stanowiska sporządzania potraw i napojów
• pracownia gospodarcza wyposażona w narzędzia i urządzenia niezbędne do utrzymania czystości w otoczeniu obiektu oraz stanowiska do wykonywania napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych.
Szkoła posiada odpowiednio przygotowaną kadrę do kształcenia w zawodzie. Nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów w tym zawodzie i czynnie wykonują swoje zadania w komisjach powołanych przez OKE w latach 2008-2012.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy.
W rejonie Ostrowa Wielkopolskiego nie ma szkoły kształcącej
w tym zawodzie, a dla osób niepełnosprawnym jest to szansa zdobycia zawodu i znalezienia swego miejsca na rynku pracy.