Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU - 1 c1 cukiernik
Nazwa oddziału

 1 c1 cukiernik

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

ZAWÓD CUKIERNIK

 

Na zajęciach w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym i produkcji cukierniczej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie na zajęciach praktycznych w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III i kończą egzaminem zawodowym.
Uczeń zdobywa i kształci umiejętności związane z produkcją wyrobów cukierniczych. Po zakończeniu nauki w szkole i na praktyce uczeń będzie umiał:
- prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,
- obsłużyć każde stanowisko w cukierni - ciastkarni ,
- posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
- odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży.
Posiadając takie umiejętności uczniowie mogą podjąć pracę we wszystkich cukierniach, ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.