Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU - 1 b2 wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 b2 wielozawodowa

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

Klasa wielozawodowa

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Szkoła przyjmuje wówczas ucznia do klasy wielozawodowej.  Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w zawodach podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.


ZAWÓD PIEKARZ

Na zajęciach w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym i produkcji piekarskiej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie na zajęciach praktycznych w wybranych piekarniach rzemieślniczych. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III i kończą egzaminem zawodowym.
Uczeń zdobywa i kształci umiejętności związane z produkcją pieczywa. Po zakończeniu nauki w szkole  i na praktyce uczeń będzie umiał:
- prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,
- obsłużyć każde stanowisko w piekarni branżowej,
- prawidłowo wyrobić ciasto na wszelkiego rodzaju pieczywo,
- odpowiednio przygotować pieczywo do sprzedaży.
Posiadając takie umiejętności uczniowie mogą podjąć pracę we wszystkich piekarniach lub ciastkarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.

PRZETWÓRCA  MIĘSA

Na zajęciach w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. Na przedmiotach zawodowych uczeń zdobędzie umiejętności technicznego doboru maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, posiądzie wiedzę z zakresu przetwórstwa mięsa i wędlin oraz pozna zagadnienia ekonomiczne obejmujące znajomość prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, finansowej, podatkowej i marketingowej.
Przez cały okres nauki uczniowie zdobywają doświadczenie na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy              w tygodniu w kl. I i  II i trzy razy w tygodniu w kl. III i kończą egzaminem zawodowym.
Po zakończeniu nauki w szkole branżowej uczeń zdobywa zawód przetwórca mięsa.
Absolwent  z przygotowaniem w zawodzie przetwórca mięsa może być zatrudniony                w zakładach mięsnych jedno i wielooddziałowych, a także o pełnym profilu produkcyjnym, w zakładach garmażeryjnych oraz sklepach. Może także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

KRAWIEC

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach krawieckich. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Po zakończeniu nauki w szkole  i na praktyce oraz zadaniu egzaminu absolwent uzyskuje tytuł czeladnika i posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w przemyśle odzieżowym - w zakładach prywatnych i państwowych - działach przygotowania produkcji, w krojowni, w szwalni na stanowiskach:
- krawiec odzieży lekkiej, krawiec odzieży ciężkiej,
- krawiec odzieży skórzanej, prasowacz odzieży,
- krojczy - wykrawacz elementów odzieży,
- szwacz.

 

ZŁOTNIK – JUBILER

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach jubilerskich. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Do zadań, których podejmuje się złotnik-jubiler należą: wykonanie biżuterii jak i naprawa biżuterii oraz wszelkie przeróbki gotowych wyrobów, m.in.. zmniejszanie lub zwiększanie rozmiarów biżuterii. Po wykonaniu pracy rzemieślnik dokonuje jej wyceny.
Mistrz jubilerski, w odróżnieniu od jubilera, poza wymienionymi czynnościami wykonuje także najbardziej odpowiedzialne prace, na przykład oprawia diamenty. Mistrz zajmuje się również kupowaniem od klientów wyrobów z metali szlachetnych, a także ich sprzedażą i wyceną. Doradza klientom i przyjmuje od nich zamówienia na

na wykonanie biżuterii

KUŚNIERZ

 

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Głównym celem pracy kuśnierza jest wytwarzanie różnego rodzaju wyrobów futrzarskich, takich jak okrycia futrzane, nakrycia głowy, galanteria futrzana. Do ich produkcji używa się różnego rodzaju skór, które ostatecznie przetworzone są w efektowne wyroby. Ponadto kuśnierze projektują i modelują wzory wyrobów oraz wykonują prototypy modeli. Surowcem do produkcji tego typu odzieży są różne skóry futerkowe, niejednokrotnie bardzo drogie. Dlatego też ich użytkowanie oprócz konieczności napraw wymaga wykonywania różnorodnych przeróbek, a nawet wprowadzania ekonomicznych połączeń.

 

KALETNIK

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Kaletnik wytwarza i naprawia ręcznie lub maszynowo przedmioty użytkowe, wykonane ze skór miękkich, sztucznych oraz tkanin takie jak: torby, torebki, plecaki, tornistry, paski, portfele, futerały na klucze lub okulary i inne.

OBUWNIK

 

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wytwarzania obuwia metodami przemysłowymi i warsztatowymi,
- dokonywania konserwacji maszyn i urządzeń obuwniczych,
- prowadzenia dokumentacji produkcyjnej, ewidencyjnej i rozliczeniowej,
- wykonywania napraw i renowacji obuwia,
- prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej.

 

ZEGARMISTRZ

 

 Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w kl. I i II i trzy razy w tygodniu w kl. III.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zegarmistrz powinien być przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- diagnozowania uszkodzeń mechanizmów zegarowych,

- wykonywania montażu mechanizmu zegarowego,

- dokonywania naprawy i regulacji mechanizmu zegarowego,

- dorabiania części.KELNER

 

Na kierunku Kelner dowiesz się jak profesjonalnie obsługiwać  klientów lokalu od momentu ich wejścia, aż do opuszczenia go. Nauczysz się jak należy powitać gości, przedstawić menu, udzielić wszelkich informacji odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomóc w wyborze poszczególnych dań, jak przyjąć zamówienie i je odpowiednio zrealizować.

Dowiesz się, że Kelner jako osoba mająca bezpośredni kontakt   z klientami, z jednej strony stanowi wizytówkę lokalu, a z drugiej podczas rozmów z gośćmi może uzyskiwać informacje dotyczące ich oceny danego miejsca i sugestii, mogących polepszyć jakoś oferowanych usług.

Od kelnera wymagana jest przede wszystkim wysoka kultura osobista, ogłada                          i komunikatywność. Musi to być osoba otwarta, potrafiąca szybko nawiązać właściwy kontakt z klientem.  Kelner musi umieć doradzić gościom właściwy wybór, odpowiadać na wszelkie potrzeby klientów, a równocześnie nie może narzucać się ze swoją obecnością. Do niego jednak należy stworzenie sympatycznej atmosfery, zachęcającej do ponownych odwiedzin, dlatego kelner musi być osobą wzbudzającą zaufanie, miłą, z poczuciem humoru.

Bardzo przydatną umiejętnością, obecnie coraz częściej wręcz niezbędną w tej pracy, jest znajomość języków obcych.

Miejscem pracy dla kelnerów są wszelkiego rodzaju instytucje, związane                         z gastronomią – hotele, restauracje, kawiarnie, puby lub dyskoteki. Kelnerzy mogą także

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Na zajęciach w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie zawodowe  na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach, które odbywają się dwa razy w tygodniu.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oczyszczanie powierzchni przedmiotów przeznaczonych do lakierowania,

- przygotowanie materiałów lakierniczych do nanoszenia na wyrób (urządzenie),

- sporządzanie lakierów w zależności od wyrobu i urządzenia,

- nakładanie pokryć lakierowych technikami ręcznymi i mechanicznymi,

- suszenie i wypalanie powłok lakierniczych,

- szlifowanie i polerowanie powłok,

- malowanie i dekorowanie powłok.

 

FOTOGRAF

 

Nauka w tym zawodzie przewidziana jest w klasie wielozawodowej. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki  doświadczenie zawodowe zdobywają na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy  w tygodniu.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Fotograf za pomocą zdjęć utrwala obrazy przedstawiające twarze, przyrodę, postacie, budynki oraz wszelkie inne obiekty. W swej pracy wykorzystuje przede wszystkim aparat, ale także sprzęt ułatwiający pracę jak dodatkowe oświetlenie, statyw, odczynniki do wywoływania zdjęć itp.
Fotograf ma szerokie pole działania. Prowadząc zakład fotograficzny może wykonywać zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, obsługę fotograficzną specjalnych wydarzeń, sesje zdjęciowe. Może on też wywoływać zdjęcia zrobione przez inne osoby, które zamawiają odbitki o określonych parametrach.
Czym innym zajmuje się fotograf w dużym studio fotograficznym, w wydawnictwie lub agencji fotograficznej. W studio maja miejsca profesjonalne sesje zdjęciowe modelek, a także fotografia reklamowa przedmiotów, potraw itp. Fotograf pracujący na zlecenie konkretnego wydawnictwa lub agencji robi na zlecenie zdjęcia o określonej tematyce, z konkretnych wydarzeń. Są one potem wykorzystywane jako ilustracje tekstów, książek, ulotek, folderów, kalendarzy itp.
pracować dla firm cateringowych.