Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU - 1 b1 kucharz
Nazwa oddziału

 1 b1 kucharz

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

KUCHARZ

Na zajęciach w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie zawodowe  na zajęciach praktycznych w wybranych zakładach, które odbywają się dwa razy w tygodniu.
Na przedmiotach zawodowych uczeń zdobędzie wiedzę technologiczną oraz umiejętności sporządzania i dekorowania potraw. Pozna zasady obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Program przewiduje również kształcenie w zakresie niezbędnej wiedzy ekonomicznej potrzebnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, finansowej, podatkowej i marketingowej.
Po zakończeniu nauki w szkole zasadniczej uczeń zdobywa zawód: kucharz z możliwością pogłębiania wiedzy w technikum.
Absolwent z przygotowaniem w zawodzie kucharz  może być zatrudniony w zakładach gastronomicznych. Może także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.