Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSE - I TL/TH
Nazwa oddziału

 I TL/TH

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik logistyk/Technik handlowiec