Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSU - 1 td technik reklamy
Nazwa oddziału

 1 td technik reklamy

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIK REKLAMY

"Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.

Nikt, poza nami nie wie, co robimy"

                                                                                                            Stuart Henderson

Reklama jest jednym z najważniejszych instrumentów służących zainteresowaniu klientów ofertą danego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach nic nie dzieje bez reklamy. Wszystkie reklamy telewizyjne, radiowe, internetowe czy nawet zwykłe tablice informacyjne    i plakaty to najlepszy środek do przekazania informacji o danej firmie, produkcie, idei itp. Reklama kształtuje trendy, oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu. Skoro reklama ma tak duży wpływ na życie, firmy coraz częściej korzystają z usług marketingowych, aby wypromować swój produkt, znaleźć się na wyższym szczeblu jakości.

Absolwent kierunku Technik reklamy ma możliwość podjęcia pracy             w: agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego, account manager (opiekun klienta), copywriter (autor tekstów  i sloganów reklamowych), art designer, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą  i kształtowania opinii publicznej.

Nauka w zawodzie technik reklamy daje także możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach z zakresu marketingu  i reklamy,  informatyki czy sztuki.