Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSE - I TL
Nazwa oddziału

 I TL

Liczba miejsc

 51

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik logistyk