Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSE - I a TR
Nazwa oddziału

 I a TR

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik rachunkowości