Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSU - 1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIK ŻYWIENIA I  USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

„Po dobrym obiedzie człowiek jest skłonny

wszystkim wybaczać.”

                                                                                            Oskar Wilde

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane                  z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania         i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo               i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu,          a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.