Opole
Przedszkole
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Opolu

Adres
Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole
Telefon
774573481
Fax
774573481
Strona www
psp28.opole.szkolna.net
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 36 2 OpoluPSP nr 28 im. Świętego Wojciecha w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Św. Wojciecha jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Opole.

Podstawową działalność szkoły stanowi kształcenie i wychowanie ok. 214 uczniów w wieku 7 – 15 lat oraz opieka nad nimi. Obecnie szkoła ma 9 oddziałów.

Do dyspozycji uczniów mamy:

- przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne,

- nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu,

- salę gimnastyczną,

- boisko sportowe,

- świetlicę,

- dobrze wyposażoną bibliotekę,

- gabinet pielęgniarski,

- stołówkę.

Godziny funkcjonowania szkoły i świetlicy dostosowane są do potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.  W świetlicy szkolnej zapewnia się opiekę i pomoc w nauce potrzebującym dzieciom oraz możliwość rekreacji w przypadku uczniów przebywających w świetlicy do późnych godzin popołudniowych.


W naszej szkole uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych oraz od klasy czwartej zajęciami wyrównawczo - dydaktycznymi. Obejmujemy pomocą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dbamy również o rozwijanie uzdolnień naszych uczniów organizując koła, zajęcia sportowe oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczniowie biorą udział w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Od 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im.Św. Wojciecha została przyjęta do elitarnej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Zgodnie z założeniami sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO rozpowszechniamy idee współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczyniając się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Na naszym koncie jest realizacja wielu projektów UNESCO, w tym dwa międzynarodowe w ramach Programu Erasmus +. Na co dzień współpracujemy z Grundschule am Humboldtring w Poczdamie realizując wspólnie projekty związane z przynależnością obu szkół do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.


W naszej szkole rozwijana jest samorządność uczniowska, prężnie działa szkolny wolontariat oraz radiowęzeł. Uczniowie mają możliwość brania udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, jak również w zawodach sportowych.Przedszkole Publiczne nr 36 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 36, podobnie jak szkoła jest placówką prowadzoną przez Miasto Opole.


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30. Zajęcia obowiązkowe w ramach podstawy  programowej odbywają się w godzinach od 7.30-12.30.


Do przedszkola uczęszcza w czterech oddziałach 90 dzieci. Dwa oddziały "Motylki" i "Żabki" umieszczone są w budynku przy ul. Prószkowskiej 151, "Biedronki" i "Słoneczka" znajdują się w budynku przy ul. B. Wyszomirskiego 19. Sale przedszkolne są przestronne, funkcjonalnie urządzone, dobrze wyposażone. Przedszkolaki mają również do swojej dyspozycji ogród przedszkolny, mogą również korzystać z terenów zielonych znajdujących się wokół szkoły.


Dzieci uczą się, w formie zabawy, języka angielskiego, który prowadzi nauczyciel anglista. Mają również możliwość nauki języka mniejszości narodowej-niemieckiego oraz religii.


Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych. Dbamy również o dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu pracuje nauczyciel wspomagający oraz pedagog specjalny.


Przedszkolaki z powodzeniem uczestniczą w konkursach międzyprzedszkolnych oraz w projektach organizowanych przez Miasto Opole. Na terenie przedszkola prowadzona jest działalność innowacyjna: "Przygoda z planem daltońskim - samodzielność, odpowiedzialność, współpraca" oraz "Nasze bajkowe pomagajki na dobry początek i lepsze jutro".


Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Opolu wzajemnie ze sobą współpracują realizując np. zadania propagowane przez UNESCO, czy festyny rodzinne. Przedszkolaki mają możliwość korzystania, w razie potrzeby, z sal lekcyjnych, z sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej i sali komputerowej.


Szkoła i przedszkole współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka: MDK w Opolu, MOS w Opolu, PTTK O/Opole, Koło PZW Opole Miasto.