Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
Zespół szkół
Adres
Prószkowska 151, 45-758 Opole
Telefon
774 744 132
Fax
774 573 481
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Metelska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
Opis

Przedszkole Publiczne nr 36 jest, wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha integralną częścią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Opolu. Położone jest w dzielnicy Opole Szczepanowice - Wójtowa Wieś w otoczeniu zieleni, z dala od miejskiego hałasu. W pobliżu przedszkola znajduje się Wyspa Bolko oraz Kanał Ulgi. Przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach: główny budynek, wolnostojący, dwupiętrowy przy ul. Prószkowskiej 151, drugi budynek wspólnie z biblioteką szkolną znajduje się przy ul. Wyszomirskiego 19.

Bezpłatna opieka programowa realizowana jest w godzinach od 6.30 - 16.30.

W przedszkolu znajduje opiekę 70 dzieci:

Grupa I - "Motylki" (3-4 latki)

Grupa II - "Żabki" (5-6 latki)

Grupa III - "Słoneczka" (5-6 latki)

Do dyspozycji dzieci są trzy sale dydaktyczne, ogród, sala gimnastyczna szkoły. W ogrodzi rosną drzewa, które chronią dzieci przed działaniem promieni słonecznych.

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

Cele naszego przedszkola:

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością oraz regionem,

- kształtowania poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,

- uczenie tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka i rodziny,

- rozwijanie postaw proekologicznych,

- analiza wniosków w celu prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych i doskonalenie metod pracy, innowacyjność,

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

- współpraca przedszkola ze środowiskiem, w tym ze szkołą 28,

- wzbogacanie wyposażenia i bazy dydaktycznej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

- uczestnictwo w konkursach, przeglądach, projektach, programach,

- współpraca przedszkola z instytucjami działającymi na terenie miasta,

- coroczna ewaluacja podejmowanych działań w celu diagnozowania potrzeb,

- zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logoterapii,

- organizacja uroczystości przedszkolnych z aktywnym udziałem rodziców.

Dodatkowe atuty:

- zajęcia w terenie w różnych środowiskach przyrodniczych,

- nauka języka angielskiego,

- nauka języka mniejszości narodowej - niemieckiego,

- nauka religii,

- bal karnawałowy,

- uczestnictwo dzieci  w Jasełkach,

- wyjazdy do teatru,

- wycieczki autokarowe,

- festyny rodzinne organizowane wspólnie ze szkoła 28,

- teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów,

 - organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty",

 - uczestnictwo w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych i innych o charakterze artystycznym,

- poznawanie tradycji związanych  ze świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia,

- aktywna współpraca z rodzicami,

- wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośredni kontakt z PSP 28,

- udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez przyjazne dzieciom organizacje (akcje i dni Polskiego Komitetu ds. UNESCO - wspólnie ze szkołą 28),

- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Osiągnięcia
Nasi przedszkolacy z wielkim powodzeniem uczestniczą w wielu konkursach plastycznych, muzycznych, przeglądach teatralnych i tanecznych. W bieżącym roku szkolnym dzieci zostały wyróżnione m.in.w konkursach międzyprzedszkolnych:
"Wszyscy jesteśmy tacy - niepełnosprawność widziana oczami dziecka","Mój wymarzony zawód","Świat pod zimową kołderką","Miś- moja ulubiona zabawka". W 2019 roku dzieci z grupy "Słoneczka" zostały wyróżnione za taniec podczas "Festiwalu Tańca". Nasze przedszkole bierze również udział w Opolskich Ogrodach Talentów.
Przedszkolaki uczestniczą w wielu akcjach o charakterze profilaktycznym. Jedną z nich jest udział w "Opolskim Rajdzie przedszkolaka". Angażują się w działania proekologiczne poprzez udział w konkursach plastycznych,np.: "Czyste powietrze wokół nas", "Segreguję, bo środowisko szanuję" oraz segregując odpady w działaniach podejmowanych  wspólnie ze szkołą 28 pod nazwą "Śmieci mniej - Ziemi lżej".
Przedszkole stawia nie tylko na rozwój aktywności twórczej (plastycznej, muzycznej, tanecznej). Dbamy również o rozwój intelektualny. Dzieci mogą rozwijać się matematycznie. Dajemy im szanse organizując zajęcia szachowe oraz zachęcamy do udziału w Opolskich Olimpiadach Matematycznych Przedszkolaków organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Opola.
Stawiamy również na zapoznawanie dzieci  z dziedzictwem kulturowym. W roku szkolnym 2019/2020 grupy "Żabki" i "Słoneczka" uczestniczą wspólnie z paniami nauczycielkami miejskim projekcie edukacji regionalnej dla przedszkolaków i uczniów "Mały Opolanin".
Od roku szkolnego 2020/2021 planowane jest rozpoczęcie starań zmierzające do otrzymania przez przedszkole certyfikatu przynależności do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Działania z tym związane zaczęliśmy już podejmować wspólnie ze szkołą 28, która już jest "Szkoła UNESCO".


Godziny otwarcia od
06:30 - 16:30
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym, zapewniając opiekę dzieciom w godzinach pracy rodziców.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe zajęcia

- Nauka języka mniejszości narodowej - niemieckiego.

- Bajkoterapia realizowana w ramach innowacji "Nasze bajkowe pomagajki na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro".

- Zajęcia profilaktyczne w ramach innowacji logopedycznej "Języczkowe przygody - stymulowanie mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy logopedyczne".

- Zajęcia sportowe w ramach programu "Aktywny przedszkolak".


Koła zainteresowań
Zajęcia szachowe "Czarny Koń"
Personel

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający (pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe, pracownicy kuchni).

W skład kadry pedagogicznej wchodzą nauczyciele wychowania przedszkolnego:

1 nauczyciel dyplomowany,

2 nauczycieli mianowanych, w tym jeden ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego;

2 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,

1 nauczyciel stażysta,

1 logopeda.

Panie nauczycielki są prężnie rozwijającą się kadrą, doskonalącą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach doskonalących.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe