Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 36 w Opolu
Zespół szkół
Adres
Prószkowska 151, 45-758 Opole
Telefon
774 744 132
Fax
774 573 481
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Metelska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • W ogrodzie przedszkolnym dzieci mogą spędzać radośnie i bezpiecznie czas.
  • Sale przedszkolne są przestronne, kolorowe, dostosowane do wieku dzieci.
  • W przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach.
  • W naszym przedszkolu często gościmy ciekawych ludzi. Z zapałem uczymy się czegoś nowego.
  • Wszystkie sale są przestronne i dobrze wyposażone.
Opis

Przedszkole Publiczne nr 36 jest, wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha, integralną częścią

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

Przedszkole położone jest w dzielnicy Opole Szczepanowice-Wójtowa Wieś w otoczeniu zieleni, z dala od miejskiego hałasu. W pobliżu przedszkola znajduje się Wyspa Bolko oraz Kanał Ulgi. Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach: główny budynek, wolnostojący, dwupiętrowy znajduje się przy ul. Prószkowskiej 151, a drugi budynek jest przy ulicy B. Wyszomirskiego 19.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30.

Bezpłatne zajęcia w ramach podstawy programowej realizowane są w godzinach od 7.30-12.30.

W przedszkolu znajduje opiekę 90 dzieci:

Grupa I maluszki - "Motylki" (3-4 - latki)

Grupa II średnia A - "Biedronki" (5 - latki)

Grupa III średnia B - "Żabki" (4-5 - latki)

Grupa IV starszaki - "Słoneczka" (6 - latki)

Do dyspozycji dzieci są cztery sale dydaktyczne, ogród, sala gimnastyczna szkoły, szkolna biblioteka. Istnieje również możliwość korzystania z sal lekcyjnych. Przedszkolaki mogą również korzystać z nowoczesnego boiska szkolnego.

Zrewitalizowany ogród przedszkolny zlokalizowany jest przy głównym budynku. Jest to miejsce zabaw i rekreacji dla wszystkich przedszkolaków. W ogrodzie rosną drzewa, które chronią dzieci przed działaniem promieni słonecznych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Cele naszego przedszkola:

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością oraz regionem,

- kształtowanie poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,

- uczenie tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka i rodziny,

- rozwijanie postaw proekologicznych,

- analiza wniosków w celu prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych i doskonalenie metod pracy, innowacyjność,

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

- współpraca przedszkola ze środowiskiem, w tym z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Świętego Wojciecha w Opolu,

- wzbogacanie wyposażenia i bazy dydaktycznej,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

- uczestnictwo w konkursach, przeglądach, projektach, programach,

- współpraca przedszkola z instytucjami działającymi na terenie miasta,

- coroczna ewaluacja podejmowanych działań w celu diagnozowania potrzeb,

- zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logoterapii,

- organizacja uroczystości przedszkolnych z aktywnym udziałem rodziców.

Dodatkowe atuty:

- prowadzenie zajęć w terenie w różnych środowiskach przyrodniczych,

- nauka języka angielskiego,

- nauka języka mniejszości narodowej - niemieckiego,

- nauka religii,

- organizowanie bali karnawałowy,

- uczestnictwo dzieci w Jasełkach,

- wyjazdy do teatru,

- wycieczki autokarowe,

- festyny rodzinne organizowane wspólnie ze szkołą 28,

- teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów,

- organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty,

- uczestnictwo w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych i innych o charakterze artystycznym,

- poznawanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia,

- aktywna współpraca z rodzicami,

- wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośredni kontakt z Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha,

- udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez przyjazne dzieciom organizacje (akcje i dni Polskiego Komitetu ds. UNESCO - wspólnie ze szkołą 28),

- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Osiągnięcia
Nasze przedszkolaki z powodzeniem uczestniczą w wielu konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Konkursy te rozwijają aktywność twórczą dzieci w zakresie plastyki. Dzieci wzięły m.in udział w konkursach międzyprzedszkolnych: "Co Pani Jesień do mnie przyniesie, jesienią sady się rumienią", "Las jesienią", "Polak Mały - mój projekt pocztówki patriotycznej". Sześciolatki uczestniczyły w konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu na tema "choinkowa ozdoba" oraz w konkursie Narodowego Centrum Piosenki Polskiej w Opolu "Koncert Marzeń". Dzieciaki z naszego przedszkola wysyłały swoje prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.:"Odnawialne źródła energii - słońce,woda,wiatr".
Szczycimy się nie tylko talentami plastycznymi, ale również matematycznymi biorąc udział w Olimpiadach Matematycznych Przedszkolaków organizowanych przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Przedszkolaki uczestniczą w wielu akcjach o charakterze charytatywnym. Od wielu lat, wspólnie z uczniami PSP 28 w ramach wolontariatu gromadzą dary dla pensjonariuszy Domu Kombatanta w Opolu oraz dary dla zwierząt ze schroniska w Opolu.  Angażują się w działania proekologiczne poprzez udział w projektach "Czyste powietrze wokół nas" oraz segregując odpady w działaniach podejmowanych  wspólnie PSP 28 pod nazwą "Śmieci mniej - Ziemi lżej".
Przedszkole stawia nie tylko na rozwój aktywności twórczej (plastycznej, muzycznej, tanecznej). Dbamy również o rozwój intelektualny. Dzieci mogą rozwijać się matematycznie. Dajemy im szanse organizując zajęcia szachowe oraz zachęcamy do udziału w Opolskich Olimpiadach Matematycznych Przedszkolaków organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Opola.
W naszym przedszkolu z dużym powodzeniem projekty, np. "Czytaj z Muchą Odpaduchą", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", czy "Biały ząbek" - program zapobiegający chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym. Od roku szkolnego 2020/2021 realizujemy projekt Miasta Opola "Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2". Realizujemy również projekt sportowy "Aktywny przedszkolak".


Od roku szkolnego 2022/2023 planowane jest rozpoczęcie starań zmierzające do otrzymania przez przedszkole certyfikatu przynależności do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Działania z tym związane zaczęliśmy już podejmować wspólnie ze szkołą 28, która już jest "Szkołą UNESCO".


Godziny otwarcia od
06:30 - 16:30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia opiekę rodzicom pracującym  przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe zajęcia

- Nauka języka mniejszości narodowej - niemieckiego;

- Nauka religii;

- Uczestnictwo w zajęciach związanych z realizacją innowacji "Przygoda z planem daltońskim - samodzielność, odpowiedzialność i współpraca";

- Bajkoterapia pod nazwą "Nasze bajkowe pomagajki na dobry początek i jeszcze lepsze jutro";

- Zajęcia sportowe w ramach programu "Aktywny przedszkolak";

-Zajęcia sportowe w ramach programu "Aktywny Małolat";

-Zajęcia taneczne
Koła zainteresowań

- Zajęcia taneczno - rytmicznePersonel

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający (pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe, pracownicy kuchni).

W skład kadry pedagogicznej wchodzą nauczyciele wychowania przedszkolnego:

3 nauczycieli dyplomowanych,

3 nauczycieli mianowanych,

2 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,

3 nauczyciel początkujących, przygotowujących się do zawodu nauczyciela

W naszym przedszkolu pracuje logopeda, pedagog specjalny oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.

Zajęcia z języka mniejszości narodowej - niemieckiego prowadzi mgr germanistyki.

Panie nauczycielki są prężnie rozwijającą się kadrą. Doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach dokształcających i doskonalących, jak również zdobywają dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi kończąc studia magisterskie i podyplomowe.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe