Opole
Opole
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała nr XLVII/912/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole
Zarządzenie Nr OR-I.0050.4.2022 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
Informator dla rodziców dot. postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2022/2023
Odroczenie - oświadczenie deklaracja kontynuacji
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Klauzula informacyjna
Deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka