Opole
Opole
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców dot. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XXXII/675/20 Rady Miasta Opole
Zarządzenie nr OR-I.0050.598.2020 Prezydenta Miasta Opola
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR I.0050 20 20 Prezydenta Miasta Opola
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR I.0050 20 20 Prezydenta Miasta Opola
Odroczenie - oświadczenie deklaracja kontynuacji
Oświadczenie o jednoczesnym aplikowaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola