Opole
Opole
Dokumenty
Nazwa Plik
Informacja dla rodziców - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole
Uchwała Nr XLVII/912/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczenie o wielodzietności
Potwierdzenie woli zapisu dziecka
Informacja jak obliczyć kryterium dochodowe
Klauzula informacyjna
Informacja dla rodziców - orzeczenie