Opole
Opole
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informacja dla rodziców - rekrutacja
Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Uchwała Nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola
Terminarz Nabór 2020
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności
Odroczenie - oświadczenie
Oświadczenie o zatrudnieniu , uczeniu się w trybie dziennym
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola