Opole
Opole
Aktualności

9.03.2021

Szanowni Państwo,

podczas wypełniania wniosku prosimy o korzystanie z przeglądarki np. Chrome, Internet Explorer, Edge, Brave.

Występują problemy z otwieraniem wypełnionego wniosku w przeglądarce Mozilla Firefox.

10.02.2021

Szanowni Państwo!

Trwa przygotowanie systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli publicznych

na terenie Miasta Opola na rok szkolny 2021/2022.

Zgłaszanie i rejestracja w systemie elektronicznym dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza odbywać się będzie

w terminie od 8 marca od godz. 8:00 i trwać będzie do 12 marca 2021 r. do godz. 16:00


Zgłaszanie i rejestracja nowych kandydatów

rozpocznie się 22 marca od godz. 8:00 i trwać będzie 2 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00


Zapraszamy