Opole
Opole
Aktualności

20-02-2024

Szanowni Państwo!


Trwa przygotowanie systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli publicznych

na terenie Miasta Opola na rok szkolny 2024/2025.

Zgłaszanie i rejestracja w systemie elektronicznym dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza odbywać się będzie

w terminie od 4 marca od godz. 8:00 i trwać będzie do 8 marca 2024 r. do godz. 16:00


Zgłaszanie i rejestracja nowych kandydatów

rozpocznie się 18 marca od godz. 8:00 i trwać będzie 29 marca 2024 r. do godz. 16:00


Zapraszamy