Opole
Opole
Aktualności

18.02.2020

Szanowni Państwo!

Trwa przygotowanie systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli publicznych

na terenie Miasta Opola na rok szkolny 2020/2021.

Zgłaszanie i rejestracja w systemie elektronicznym dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza odbywać się będzie

w terminie od 9 marca od godz. 8:00 i trwać będzie do 13 marca 2020 r. do godz. 16:00


Zgłaszanie i rejestracja nowych kandydatów

rozpocznie się 23 marca od godz. 8:00 i trwać będzie 3 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00


Zapraszamy