Opole
Opole
Aktualności

6.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicznych w Opolu na dzień 6 czerwca br., postępowanie uzupełniające nie zostanie przeprowadzone.

1.02.2022 r.

Szanowni Państwo!

Trwa przygotowanie systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli publicznych

na terenie Miasta Opola na rok szkolny 2022/2023.

Zgłaszanie i rejestracja w systemie elektronicznym dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza odbywać się będzie

w terminie od 7 marca od godz. 8:00 i trwać będzie do 11 marca 2022 r. do godz. 16:00


Zgłaszanie i rejestracja nowych kandydatów

rozpocznie się 21 marca od godz. 8:00 i trwać będzie 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00


Zapraszamy