Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia lub wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

KLASA A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie oraz język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: matematyka, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie lub historia 

CO CIĘ TU CZEKA?

 • "Środy z polonistyką" w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
 • Udział w projektach filmowych i wykładach z historii lub filmu w ramach projektu X muza
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów i udział w organizacji corocznych zjazdów jego członków
 • Udział w projektach Erasmus+
 • Udział w licznych konkursach i olimpiadach 
 • Wyjazdy na sztuki teatralne w języku angielskim
 • Nauka w nowoczesnych pracowniach 
 • Koła zainteresowań: koło edukacji obywatelskiej, klub kinomana, koło teatralne , klub dyskusyjny

A CO POTEM? 

 • Studia prawnicze
 • Studia dziennikarskie
 • Kulturoznawstwo 
 • Studia pedagogiczne
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Studia filologiczne i lingwistyczne 
 • Studia artystyczne 

oraz wiele innych kierunków na studiach humanistycznych.