Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu - 1F - Fotograf
Nazwa oddziału

 1F - Fotograf

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • plastyka

Zawody

 Fotograf

Opis

Lubisz fotografować? W zawodzie fotograf przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

1) przygotowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania obrazu;

3) obróbki i publikowania obrazu.