Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - TFiM - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 TFiM - Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

To zawód dla ludzi z pasją, rozwijający kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Jeśli lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych