Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - 1b - politechniczna
Nazwa oddziału

 1b - politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka lub język angielski

Opis

Nauka w klasie politechnicznej to:
 • zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki o 2 godziny w cyklu kształcenia
 • możliwość wyboru grupy, która rozszerza matematykę, fizykę i informatykę lub matematykę, fizykę i język angielski;
 • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, rosyjski lub francuski;
 • nauka w nowoczesnych pracowniach;
 • udział w projektach naukowych: „Festiwal Nauki Techniki i Sztuki”, współpraca z Wydziałem Fizyki Politechniki Łódzkiej;
 • udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. fizycznym i matematycznym;
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • w ramach współpracy z Politechniką Łódzką udział w cyklicznych warsztatach i laboratoriach z fizyki

Klasa politechniczna przygotuje Was na następujące kierunki studiów:

informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie minimum 100 punktów w czasie rekrutacji.

Grupy językowe zostaną utworzone po zebraniu liczby kandydatów akceptowalnej przez organ prowadzący.