Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - 1a - medyczna
Nazwa oddziału

 1a - medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

matematyka

chemia

Opis

W klasie 1a zapewniamy:

  • zwiększoną liczbę godzin biologii oraz chemii, aż o 2 godziny w cyklu nauczania w stosunku do wymagań ministerialnych;
  • ponadto planujemy dla uczniów klasy zorganizować koła zainteresowań z biologii i chemii, na które przeznaczymy razem aż 3 godziny;
  • oferujemy także rozszerzoną matematykę, co jest doskonałą alternatywą dla osób, które rozważają kontynuowanie studiów przyrodniczych na politechnice;
  • pamiętaj matematyka jest przedmiotem wymaganym obok biologii i chemii na wielu studiach medycznych co można zweryfikować pod tym adresem https://biologhelp.pl/kierunki-medyczne-rekrutacja-2023-2024
  • zajęcia w nowoczesnych pracowniach oraz wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach (współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką);
  • udział w projektach: „FUMED”, „Akademia Ciekawej Chemii” oraz warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii.
Nauka w klasie 1a jest przepustką na wymarzone kierunki studiów:
medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne.


Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie minimum 100 punktów w czasie rekrutacji. W sytuacjach szczególnych o przyjęciu decyduje dyrektor.

Grupy językowe zostaną utworzone po zebraniu liczby kandydatów akceptowalnej przez organ prowadzący.