Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - Technik rolnik
Nazwa oddziału

 Technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

Zawody

 Technik rolnik

Opis

Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zawód ten przeżywa prawdziwy renesans. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Dobre przygotowanie rolnicze umożliwia absolwentowi:
- łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem,
- zdobycie kwalifikacji do prowadzenia własnego gospodarstwa,
- pracę w zawodach około rolniczych,
- pozyskiwanie dopłat z funduszy UE.

Ważniejsze przedmioty zawodowe:
Produkcja roślinna,
Produkcja zwierzęca,
Technika w rolnictwie,
Przepisy ruchu drogowego,
Podstawy działalności rolniczej,
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej,
Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

 

 bezpłatne kursy: spawacza, kombajnisty, obsługi wózków widłowych, środków ochrony roślin, inseminacyjny, koparko-ładowarki, prawa jazdy kat.T i  B.,


NOWOCZESNA BAZA

-obora dydaktyczna wyposażona w robot udojowy,
-linię paszową oraz wóz  paszowy ,
- w pełni zautomatyzowana chlewnia, prowadząca produkcję w cyklu zamkniętym,
- super nowoczesny park maszynowy,
- pracownie wyposażone są w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne m.in. symulator kombajnu zbożowego, fantom krowy do nauki przeprowadzania zabiegów inseminacji.

 Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje się dyplom oraz suplement Europass honorowany we wszystkich krajach UE. Uczniowie są przygotowywani do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z biologii, geografii lub matematyki.
Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach: rolnictwo, ekonomia, zootechnika i innych.