Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu - 1TD - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1TD - technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik handlowiec

To zawód z przyszłością!


Technicy handlowcy należą do pracowników, którzy zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Obecnie w wielu obszarach Polski notuje się deficyt techników handlowców, przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców.

Handlowcy prowadzą działalność zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa, z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Technicy handlowcy  znajdują zatrudnienie w firmach prowadzących sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach i przedsiębiorstwach finansowych.

Z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dbają o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca. Handlowiec przygotowuje oferty handlowe, sporządza i zawiera umowy kupna-sprzedaży, inwentaryzuje towar, opracowuje strategie marketingowe i reklamowe.

To od jego sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymywania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy! 1. Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia lub język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum (kontynuacja):
  • język angielski
  • język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym i handlowym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec:
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu:
  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości.

  Stawiamy na kształcenie praktyczne w warunkach symulowanych na prawdziwe przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia zagadnień handlu, marketingu i reklamy.

 6. Nauczymy Cię:

  • technik zakupów i sprzedaży,
  • technik komunikacji i negocjacji,
  • mechanizmów działających w marketingu i handlu,
  • metod obsługi klienta, komunikacji i PR,
  • planowania  strategii marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi biznesowych

  Technicy handlowcy pracują na stanowiskach:

  • specjalista ds. zaopatrzenia,
  • specjalista ds. spraw sprzedaży
  • specjalista ds. obsługi klienta, 

  • kierownik działu handlowego, 

  • organizator obsługi sprzedaży internetowej,

  • kupiec

  • akwizytor, 

  • przedstawiciel handlowy i telemarketer, 

  • pracownik agencji reklamowej, 

  • sprzedawca usług finansowych.

  Po ukończeniu technikum i zdaniu matury możesz podjąć studia wyższe, m.in. na kierunkach:

  • marketing
  • handel zagraniczny
  • organizacja i zarządzanie
  • ekonomia
  • przedsiębiorczość


  Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

  www.zsp4.lowicz.pl