Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu - Mechanik pojazdów samochdowych
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochdowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Zadania zawodowe:

- przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
- sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
- ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
- dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
- sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
- kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu;
- wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
- mycie oraz czyszczenie części i podzespołów,
- dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych;
- sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
- organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw.