Łowicz
Technikum
Technikum nr 1 w Łowiczu - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych

Zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Zadania zawodowe:

·         organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

·         ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

·         przeprowadzanie diagnostyki i naprawianie silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych 
w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;

·         wykonywanie prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;

·         wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;

·         kontrolowanie jakości wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;

·         prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

·         wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;

·         wykonywanie przeglądów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi 
i kontroli pojazdów;

·         zapewnianie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji, konserwacji 
i naprawiania pojazdów samochodowych;

·         prowadzenie likwidacji pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ochrony środowiska;

·         organizowanie i prowadzenie sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych;

·         posługiwanie się dokumentacją techniczną;

·         stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;

·         przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.